top of page
  • Writer's pictureעמותת אילנאי ישראל ער

לשמור על בריאות העצים

מגזין "פפירוס" יולי- אוגוסט 2023 (כתב יעקב כהן יהונתן)תכנון שתילת צמחיה מותאמת כחלק אינטגרלי מנטיעת העצים ובקרבתם, יכולה לתרום רבות לשגשוגם ולבריאותם של העצים, הן בגינות הפרטיות והן בשטחים ציבוריים.

שאלה חשובה שעולה לא אחת אצל הגננים, היא עד כמה נכון לשלב צמחיה בקרבת עצים, מהיבט בריאות העץ. נושא זה מעסיק אותי לא מעט וראיתי לנכון לתת עליו כמה דגשים חשובים מזווית הראיה המקצועית שלי. כאמירה כללית, אפשר לומר שהתשובה לשאלה היא חד משמעית: שילוב צמחיה בקרבת העצים היא הכרחית.

בכתבה זו אתמקד בעיקר בסיבות לחשיבות זו מבחינה בריאותית לעצים ופחות בפן המעשי כיצד יש לבצע נכון את שילוב הצמחייה, נושא שראוי להרחבה בפני עצמו. כמו כן, בכוונה התמקדתי בבריאות העץ ולא בדגשים האסטטיים, על אף חשיבותם, מכיון שנושא זה מבחינת התפיסה אצלי, יכול להיבנות על בסיס גינה בריאה ולא להיפך.

אז למה בעצם אני רואה בשילוב צמחיה חשיבות גבוהה כל כך?


לצפייה בכתבה המלאה:


יעקב- פפירוס
.pdf
Download PDF • 1.27MB

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page