top of page
  • Writer's pictureעמותת אילנאי ישראל ער

מה יהיה עם עצי הנוי?

Updated: Aug 12, 2023

מגזין "פפירוס" יולי- אוגוסט 2023 (כתב אלי יזרעאלי)


אני קורא לכל מי שנושא העצים במרחב העירוני חשוב לו, להתיישב סביב שולחן אחד מתוך

מגמה לדון יחד בבעיות ובעיקר לגבש פתרונות, גם ליד הקלה מדי במתן היתרים לכריתת עצים

וגם לאכיפת החסר נגד אלה שפוגעים בהם.

בשנים האחרונות קיימת פעילות רבה של קבוצות נאמנים לשמירת העצים בישראל

(בתוכם כותב שורות אלו), העוסקות בעצי הנוי ובעיקר קבוצות ווטסאפ שעוקבות,

מעורבות ונלחמות למען הגנת האילנות בארץ מתוך אכפתיות ודאגה לנוף הגבוה

והירוק. מגמת הפעילות היא לשפר את מצבם של כמה שיותר עצים. ומדוע נדרשת

כל הפעילות הזו ?

יודעי דבר טוענים שבשנים האחרונות נכרתים בכל שנה 100 עד 300 אלף עצים,

ומעט מאוד עצים מעותקים. וכל זאת למה? ברור, בגלל הפיתוח והבינוי המואץ בכל

רחבי המדינה. סיבות נוספות הם עצים חולים, בעיות בטיחותיות בעצים ועוד.


לצפייה בכתבה המלאה:


eli
.pdf
Download PDF • 4.91MB


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page