top of page
WhatsApp Image 2022-04-12 at 14.52.39.jpeg

בטיחות

מבוא לבטיחות

תחום האילנאות כולל עיסוקים ומקצועות ברמת סיכון מהגבוהות שיש. כאנשי מקצוע, לכל אחד מאיתנו יש אחריות אישית לבטיחותו, לבטיחותם של עובדיו, עמיתיו למקצוע ולציבור תוך מחויבות לעבודה ברמת בטיחות גבוהה בכדי למנוע תאונות עבודה במגוון התרחישים הרלוונטים.

במסגרת פעילות העמותה אנו רואים חשיבות בהעלאת המודעות לנושא במטרה לקדם את רמת הבטיחות לכלל העוסקים בענף. אנו מאמינים כי בדרך זו נוכל לסיע בצמצום ומניעה של ארועי בטיחות ברמות הסיכון השונות.

כלי עזר להערכת סיכונים ושיפור המענה בתחום הבטיחות 

במסגרת פעילויות העמותה אימצנו פורמט בסיסי להערכת סיכונים ושיפור המענה בתחום הבטיחות. מדובר בכלי פשוט המאפשר לכל איש מקצוע להעריך את הסיכונים אותם הוא מזהה במסגרת עיסוקיו ולגבש מענה סביר במטרה לשפר את רמת הבטיחות בעבודתו. אנו מאמינים שהעלאת המודעות לסיכונים תסיע בהערכות נכונה יותר, תביא לצמצום משמעותי עד מניעה של תאונות בקרב העוסקים בתחום ותבוא לידי ביטוי בחומרת תוצאותיהן ובדגש על מניעת פגיעות גופניות והשלכות כלכליות.
מצ"ב מספר דוגמאות להמחשה, אין כוונה לכסות את כל הנושאים אלא להדגים את הישום כאשר כל עובד/בעל עסק נדרש להתאים את המענה לצרכיו.
הערה: אין באמור משום המלצה לעבוד במתכונת זו או אחרת שכן ישנן פרקטיקות טובות נוספות/אחרות וישנם מקרים בהם יש לשקול פניה ליועץ בטיחות.

יומן אירועי בטיחות 
מאפיני העבודה בתחום האילנאות והעדר מידע ו/או נתונים על אירועי בטיחות מהווים "מחסום" ומקשים על יכולתינו ללמוד מארועי עבר במטרה להשתפר.
תחומי הגיזום, כריתה והעתקה הינם העיסוקים היותר מסוכנים מבין תחומי האילנאות ובהם אנו רוצים לתת דגש מיוחד.
לצורך קידום הנושא אנו מפעילים מאגר מידע של דווחים אישיים של אנשי מקצוע אשר היו מעורבים בתאונה או כמעט תאונה. מאגר מידע זה נבנה בכדי לאפשר קבלת תמונת מצב רחבה ככל שניתן ועפ"י פרמטרים ברורים, בעזרתם נוכל בעתיד לבצע ניתוחים סטטיסטים וניתוחים איכותיים במטרה להסיק מסקנות ולהפיק לקחים.
טופס הדיווח הינו טופס וולנטרי ואנונימי. חלק מהמידע יוצג באתר לטובת שיתוף עמיתים ויעודכן מידי חודש. פעם בשנה נבצע ניתוח מעמיק יותר על כלל המידע שהתקבל ותוצרי הניתוח יפורסמו באתר העמותה. במידה ונזהה תופעה או סיכון החוזר על עצמו באופן חריג במהלך זמן נתון נשקול התיחסות פרטנית. האמור מותנה בכמות ואיכות הדיווחים שנקבל.
יומן הבטיחות מנוהל ע"י חבר עמותה, איש מקצוע ותיק ומנוסה עם רקע בתחום הבטיחות.
הצלחת "יומן אירועי הבטיחות" תלויה במידת שיתוף הפעולה שלכם ובהתמדה הבלתי מתפשרת על מילוי הטופס על כל אירוע רלוונטי. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה או הערה/הארה בנדון.
חשוב : הטופס מאפשר השארת פרטים אישיים לטובת מי שסבור כי האירוע בו היה מעורב יכול לשמש לניתוח אירוע מעמיק יותר. 

תיעוד תאונות אחרונות (אוגוסט 2022)

?

קריסה נקודת עיגון 

אזור

קריסה נקודת עיגון 

תאריך

קריסה נקודת עיגון 

סוג התאונה

קריסה נקודת עיגון 

?

קריסה נקודת עיגון 

אזור

קריסה נקודת עיגון 

תאריך

קריסה נקודת עיגון 

סוג התאונה

קריסה נקודת עיגון 

?

קריסה נקודת עיגון 

אזור

קריסה נקודת עיגון 

תאריך

קריסה נקודת עיגון 

סוג התאונה

קריסה נקודת עיגון 

ניתוח אירועי אמת
 

תיעוד התאונה האחרונה (אוגוסט 2022)

המדור כולל ארועי בטיחות בהם יש מקום להעמיק במטרה להפיק לקחים מקצועיים. היות ומדובר בניתוח איכותי הוא יבוצע בתדירות נמוכה. תוצרי ניתוח האירוע יועלו בצורה אנונימית וללא פרטים מזהים של המדווח.
המדור מנוהל ע"י חבר עמותה, איש מקצוע ותיק ומנוסה עם רקע בתחום הבטיחות.

קריסת עצים

תיעוד התאונה האחרונה (אוגוסט 2022)

טקסט אירועי אמת

bottom of page