top of page
אירוע אביב בגן הבוטני חוות הנוי -  17/05/24
סיור גן בוטני בניר עוז -  16/05/24
סיור יער עירון-  18/04/24
פעילות התנדבותית בבית ספר שבילי העמק/שפרירים-  24/07/23
סיור מקצועי בנושא העתקות עצים- פארק הרצליה-  20/06/23