top of page
פעילות התנדבותית בבית ספר שבילי העמק/שפרירים-  24/07/23
סיור מקצועי בנושא העתקות עצים- פארק הרצליה-  20/06/23
סיור לימודי במשתלת קק"ל אשתאול, בשיתוף קבוצת "אמץ עץ"-  27/03/23
יום עיון: "עצי איקליפטוס וקורימבה בגינון בסביבה מיושבת"  02/03/23