top of page

יום ג׳, 16 ביולי

|

https://forms.gle/1Rc1qYxSnVsK6vVd6

מעורבות תושבים בשימור עצים בהליכי תכנון עירוני הרצאת זום

ביוני 24 ניתנה החלטה תקדימית על ידי ועדת ערר מרכז בה נקבע כי גם כאשר העניק פקיד יערות היתר כריתה לעץ במגרש פרטי לצורך בניה, חובה על הועדה המקומית להפעיל שיקול דעת תכנוני כדי לבחון את הפגיעה שתגרום הכריתה לצדדים שלישיים ולסביבה. בהרצאה יוצגו היסודות המשפטיים של ההחלטה, תהליך ההתארגנות של התושבים

מעורבות תושבים בשימור עצים בהליכי תכנון עירוני הרצאת זום
מעורבות תושבים בשימור עצים בהליכי תכנון עירוני הרצאת זום

Time & Location

16 ביולי 2024, 18:30 – 17 ביולי 2024, 20:00

https://forms.gle/1Rc1qYxSnVsK6vVd6

About the event

בהשתתפות:

פרופ' יפעת הולצמן-גזית, הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למנהל. חוקרת את הסדרי המשפט בנוגע לעצים במרחב העירוני, פעילה לשימור עצים ברעננה ובישראל, נותנת יעוץ להליכי חקיקה ורגולציה לגבי עצים בוגרים וחברת עמותת אילנאי ישראל.

מירי ישראלי - פעילה חברתית ומובילה בקבוצת נאמני עצים רעננה, מתגוררת בבניין השכן לעץ שהיה מיועד לכריתה, יזמה והגישה את הערר. 

ההשתתפות בהרצאה הינה ללא עלות, אך כרוכה בהרשמה מראש. 

ההרצאה לא תוקלט.

להרשמה:  לחץ כאן

Share this event

bottom of page